VOOR JE VAN START GAAT

Belangrijk!

  • STOP hier als je last hebt van dissociatieve symptomen, psychoses, middelenmisbruik of zelfmoordgedachten. Heb je één of meerdere van voorgenoemde klachten, contacteer dan je huisarts.
  • STOP hier als je persoonlijk getroffen bent door het coronavirus. Dat kan zijn omdat jij en/of je dierbaren ernstig ziek zijn (geweest); of omdat je iemand verloren bent door het coronavirus. In dit geval heb je andere hulp nodig; contacteer hiervoor je huisarts.
  • In het kader van de hulptool die wij ontwikkelden voor het mentaal welzijn in de coronaperiode, d.i. een protocol uitgelegd in een video via jongere.iedereenok.be, garanderen wij dat wij al onze expertise en inspanningsmogelijkheden hiervoor naar best vermogen hebben aangewend. Uiteraard kunnen we enkel hopen dat de impact en effectiviteit voor jou zo hoog mogelijk is en kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden indien dit niet aan je verwachtingen zou voldoen of je geen effect zou ervaren. Deze interventie is ook geen vervanging voor medische interventies. Wij verzamelen geen persoonlijke data via dit protocol.